Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR. ( Nariadenie o ochrane osobných údajov )Kto je správca?
Som Beáta Ištenešová, majiteľka Centra zdravia, krásy a oddychu Bea, v ktorom poskytujem služby na rekondíciu a relaxáciu. Sídlo pôsobenia Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 40 596 222. Vaše osobné údaje spracovávam ako vyškolená majiteľka a certifikovaná masérka t.j. správca vašich zverených mi osobných údajov, určujem, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, ako dlho a vyberám prípadne ďalších spracovateľov, ktorí mi budú so spracovávaním pomáhať.

Kontaktné údaje
Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prehlasujem
Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov GDPR a teda že:

1. budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu
2. plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov
3. umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte a to z nasledujúcich dôvodov ( pre naplnenie týchto účelov )

 1. V službách Centra zdravia, krásy a oddychu Bea vyžadujem vaše osobné údaje o zdravotnom stave. Na základe informácií o vašom zdravotnom stave vám viem poradiť pri cvičení, ohľadom stravy, odporučiť vhodnú masáž a inú procedúru z mojich služieb.
 2. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a história objednávok
 3. Poskytovanie podpory cez Facebook Ak sa rozhodnete požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budem spracúvať osobné údaje vo vašom facebookovom profile a údaje, ktoré mi počas komunikácie sami poskytnete.
 4. Súťaže na Facebooku vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, poprípade fotografia s výhrou
 5. Vedenie účtovníctva Ak ste zákazníkmi, spolupracovníci alebo nájomcovia, vaše údaje ( fakturačné údaje ) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 6. Marketing - zasielanie newsletterov - noviniek Vaše osobné údaje ( e-mail, meno a priezvisko, pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy najčastejšie otvárate ) využívam za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste mojim klientom, robím tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov. Ak nie ste mojim klientom, zasielam vám, newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily
 7. Pokročilý marketing na základe súhlasu Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky moje a tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napríklad na remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov 
 8. Fotografická dokumentácia, referencie, komentáre, hodnotenie spokojnosti Iba na základe vášho súhlasu môžem využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. a to do doby, kým súhlas sami odvoláte. 
 9. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií  vaše osobné v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ( číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania prostriedkov na náš účet )
 10. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, detail objednávky
 11. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop v predajni vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa bydliska, detail objednávky
 12. Nezáväzná objednávka vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, detail nezáväznej objednávky
 13. Registrácia a prevádzka e-shopu vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a história objednávok

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dobu k uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránim vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržiavam všetky možné ( aktuálne známe ) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie, alebo zničenie vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom mám prístup ja a moji spolupracovníci.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade sa zaväzujem, že pri ich výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako kladiem na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávam výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva a súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte ma prostredníctvom emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Ak sa u vás niečo zmení, alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie, alebo zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky svoje údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. ( napríklad odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení )

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz ( byť zabudnutý )
Vašim ďalším právom je vymazanie ( byť zabudnutý ). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.
V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou a napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť
Dovoľujem si vás uistiť, že ja a moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj skončení záväzkových vzťahov medzi nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018

Kontakt
0908979009
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Beáta Ištenešová
Horná 54
97401 Banská Bystrica

www.beataistenesova.sk

www.centrumbea.sk